Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการสำนัก

ป้ายโฆษณา

หน่วยงานภายใน อส.

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

หน่วยงานภายนอก อส.

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้216
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้322
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1469
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1686
mod_vvisit_counterเดือนนี้6485
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8425
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด436688
Home ออกเลขหนังสือเวียน อส. มิถุนายน 2555

มิถุนายน 2555

 

หนังสือเวียนสำนักงานอัยการสูงสุด (ว.127-ว.141)

สารบัญค้นหนังสือเวียนสำนักงานอัยการสูงสุด

ประจำเดือน มิถุนายน 2555

 

เลขที่หนังสือเวียน

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

เจ้าของเรื่อง

อส0001.1(บบ)/ว127  (ด่วนที่สุด)

 

5/06/55

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานอัยการสูงสุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สบบ.

 

อส0001.1(บบ)/ว128  (ด่วนที่สุด)

5/06/55

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สบบ.

อส0001.3/ว129

5/06/55

แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับ ผู้ดูแลระบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ (Perfomance) และระบบประเมินผลขีดสมรรถนะ (Competency)

 

สพร.

อส0001.3/ว130

8/06/55

แจังคำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับ ผู้ดูแลระบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ (Perfomance) และระบบประเมินผลขีดสมรรถนะ (Competency)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สพร.

อส0001/ว 131

11/06/55

ขอให้บันทึกข้อมูลในระบบสารคดีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ควบคู่กับระบบคดีอิเล็กทรอนิกส์เดิม

สทศ.

อส0001.1(กค)/ว 132

12/06/55

ขอยกเลิกชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเดิมในการรับชำระค่าบริการ

สกค.

อส0001.1(กค)/ว 133

12/06/55

ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชำระค่าบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สกค.

อส0003(อก)/ว 134

15/06/55

 

มาตรการป้องกันและปราบปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

สกอ.

อส0007(ปผ)/ว 135

15/06/55

 

หารือกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาเป็นกรรมการปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดสงขลา

 

สวก.

 

อส0007(ปผ)/ว 136

15/06/55

แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนผู้ต้องหา ซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

สวก.

อส0001.1(บบ)/ว137

21/06/55

ซักซ้อมแนวทางการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

สบบ.

อส0007(พก)

/ว 138

26/06/55

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ยาเสพติด

สวก.

อส0003(อก)/ว 139

26/06/55

รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียม

เหลว พ.ศ. .... โดยสามารถดาวน์โหลดร่างกฎกระทรวงสถานี

บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ... และแสดงความคิดเห็นได้

ทางเว็บบอร์ดรับฟังความคิดเห็นกรมธุรกิจพลังงาน

htt://www.doeb.go.th/webboard

สกอ.

อส0006(นย)/ว140(ด่วนที่สุด)

26/06/55

ขอความร่วมมือในการสำรวจตามโครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงานอัยการสูงสุด

สฝนย

อส0001.1(บบ)/ว141

28/06/55

การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555

สบบ.